Courier X AB tecknar Transportörsansvarsförsäkring i samarbete med Trygg Hansa.

Courier X AB tillämpar Sveriges Åkeriföretags leveransbestämmelser.

Courier X AB tillämpar även Alltrans 2007

Se länk Trygg Hansa och PDF dokument i sin helhet nedan:

 

http://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/Foretag/Villkor_T800.pdf

 

 

Ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007

Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har tagit fram nya och omarbetade bestämmelser för åkerinäringen, ALLTRANS 2007. De nya bestämmelserna ersätter ALLÅK 86 och till skillnad från dessa inkluderar de nya även lagring av gods och vissa övriga tjänster.

Vid transporter utförda av Courier X AB är dina varor försäkrade i enlighet med Alltrans 2007, vilket innebär att du kan få ersättning om det sker skador och /eller förluster.
Ansvaret är dock begränsat (f n inrikes 150kr/kg) och det är inte alltid detta täcker värdet. Därför finns möjligheten att teckna en extra varuförsäkring (transportförsäkring). Kolla dock upp vilka försäkringar ni redan har.

 

Alltrans 2007
Alltrans_2007_orginal.pdf (376.71KB)
Alltrans 2007
Alltrans_2007_orginal.pdf (376.71KB)
Allbud 98
Allbud98_10113.pdf (58.38KB)
Allbud 98
Allbud98_10113.pdf (58.38KB)