MILJÖPOLICY:

 

Courier X miljöarbete skall rymmas inom ramen för affärsiden!      

 

Courier X skall:  

Uppfylla av lagen fastställda miljökrav för verksamheten!    

Ställa motsvarande krav på underleverantörer!   

Utbilda personalen löpande i ett lokalt och globalt miljö och rättvisetänkande!

 

 

 

TRAFIKPOLICY:

 

Courier X skall:

Arbeta för hög trafiksäkerhet och arbetsmiljö för både egen personal och övriga medtrafikanter!

Följa lagstadgade trafik och hastighetsbestämmelser!

Vara ett föredöme och visa hänsyn i trafiken.

Respekter och följa Vägarbetstidslagen!